Browse: University Directory

Alphabetical List-> H  Total: (10 )

Harcourt Butler Technical University, Kanpur, , Kanpur-208002 Uttar Pradesh
Prof. M. Z. Khan (VC/Director) email: vc@hbtu.ac.in Tel: 91-512-2534000, 91-512-2533812(O) (fx)
Shri Shatrughan Singh (Registrar) email: registrarhbtu@gmail.com, registrar@hbtu.ac.in Tel: +91-9411924538(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur, Academic Campus Indira Gandhi Nagar, Sector 2, Ghati Karolan, sawai ramsingh rd., Jaipur-302017 Rajasthan
Shri Sunny Sebastian (VC/Director) email: info@hjuj.ac.in Tel: 0141-2373762(O) (fx)
Smt. Kusum Dharwal (Registrar) email: info@hjuj.ac.in Tel: 0141-2373761(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Hemchandracharya North Gujarat University, Patan, University Road, Opp. Collector Office, Patan-384265 Gujarat
Prof. Dr. R. L. Godara (VC/Director) email: vc@ngu.ac.in Tel: 02766-230456(O) 233649(fx)
Dr. D M Patel (Registrar) email: registrar@ngu.ac.in Tel: 02766-230427(O) 231917(fx)
Dr. Nilesh A. Patel (I/c) (Librarian) email: lib@ngu.ac.in Tel: 02766-222744(O) 231917(fx)
Dr. Kanakbala A. Jani (e-Shodh Sindhu Lib) email:kjani_hngu@yahoo.com Tel: 02766-222744(O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Garhwal, Srinagar, Garhwal-246174 Uttarakhand
Dr. Jawaharlal Kaul (VC/Director) email: hnbguvc@gmail.com Tel: 01346-250260(O) 252174(fx)
Dr. A K Jha (Registrar) email: registrar.hnbgu@gmail.com Tel: 01346-250260(O) 252174(fx)
Dr Madan Singh Rana (Librarian) email: msrana_2007@yahoo.co.in Tel: 01346-250622(O) 01346-252247(fx)
Mr. Pawan Bisht (e-Shodh Sindhu Lib) email:library73@rediffmail.com Tel: 01346-252322(O)
Mr. Sanjiv Srivastava (e-Shodh Sindhu Computer) email: hnbgucc@nic.in Tel: 01346-253394(O)
 
Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University, Dehradun, 123, Ganga Vihar, Behind Roadways Workshop, Haridwar Road, Dehradun, Dehradun-248001 Uttarakhand
(VC/Director) email: Tel: (O) (fx)
(Registrar) email: Tel: (O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Hidayatullah National Law University, Raipur, HNLU Bhawan,Civil Lines, Raipur-493661 Chhattisgarh
Prof. (Dr.) Sukh Pal Singh (VC/Director) email: Tel: (O) (fx)
Dr. Deepak Kumar Srivastava (Registrar) email: Tel: (O) (fx)
Ms. Shiva Parihar (Asst Lib) (Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur, Gandhi Chowk, Hamirpur-177001 Himachal Pradesh
Prof. R.L. Sharma (VC/Director) email: vchptu@gmail.com Tel: 01972 - 224152(O) 01972 - 224150(fx)
Sh. Vinay Kumar, H.A.S. (Registrar) email: registrarhimtu@gmail.com Tel: 01972 - 224153(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Himachal Pradesh University, Shimla, Summer-Hill, Shimla-171005 Himachal Pradesh
Prof. A D N Bajpai (VC/Director) email: vc_hpu@hotmail.com Tel: 0177-2831363(O) 0177-2830775(fx)
Prof Shyamlal Kaushal (i/c) (Registrar) email: registrar.hpu@gmail.com Tel: 0177-2830912(O) 0177-2830912(fx)
Shri Shanti Swaroop (i/c) (Librarian) email: inchargelibraryhpu@yahoo.com Tel: 0177-2830922(O) 2640512(fx)
Shri H N Sharma (e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: 0177-2830797(O)
Prof. Neeraj Sharma (e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: 0177-2832571(O)
 
Hindustan University (Hindustan Institute of Technology and Science (HITS)),Chennai, P.O.Bag No.:01, Rajiv Gandhi Salai,Padur ,Kelambakkam, Chennai-603103 Tamil Nadu
Dr.S.Ramachandran (VC/Director) email: vc@hindustanuniv.ac.in Tel: 044-27474262(O) 27474208(fx)
Shri SPK Chidambaram (Registrar) email: registrar@hindustanuniv.ac.in Tel: 044-47411010(O) 47411011(fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Homi Bhabha National Institute ,Mumbai, 2nd Floor, BARC Training School Complex, Anushakti Nagar, Mumbai-400094 Maharashtra
Prof. RP Grover (VC/Director) email: Tel: 022-25597620(O) 27420010(fx)
Prof. BK Dutta (Registrar) email: Tel: 022-25597601(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 

BACK